top of page

Lighed

The overall objective of The Whitchurch Church of England Federation is to provide a framework for the Federation to pursue its equality duties to eliminate unlawful discrimination, harassment and victimisation; promote equality of access and opportunity; and promote good relations and positive attitudes between people of diverse backgrounds in all its activities.

The principles of this statement apply to all members of the extended community – pupils, staff, governors, parents and community members. Partners and contractors are also expected to abide by the policy.

We will not tolerate less favourable treatment of anyone on the grounds of gender, race, disability, sexual orientation, age, and religion or belief.

Through our Equality, Equity, Diversity and Inclusion Policy, The Whitchurch Church of England Federation seeks to ensure that no member of the Federation community, or any person through their contact with the Federation, receives less favourable treatment on any grounds which cannot be shown to be justified. This covers race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, gender, marital status, responsibility for children or other dependents, disability, sexual orientation, gender reassignment, age, trade union or political activities, socioeconomic background, where the person lives, or, spent convictions. Equality and Diversity is more than just meeting legal obligations, or targets, it’s about making a difference to the lives of the people we serve, treating all people with dignity and respect, and recognising the value of each individual. This means an ongoing commitment to ensuring that our services meet the varied and individual needs of children and young people in our Federation. We will make sure that our employment practices are fair and promote equality. We will actively value the wide variety of lifestyles and cultures, locally and nationally. We will prepare children and young people for living in a diverse society with increasing global connections and controversial issues. We will ensure that the principles of this statement are reflected in all our policies, practices, procedures and services and are part of everything we do.

Characteristics of the Federation

The Whitchurch Church of England Federation consists of Whitchurch CE Infant & Nursery Academy, which is a three form entry infant school, including a 130 place FTE Nursery and Whitchurch CE Junior Academy which is a three form entry junior school.

The Federation is situated in North Shropshire, 21 miles North of Shrewsbury, 23 miles South of Chester and a mile from the North Welsh border. Whitchurch is a small, market town (see www.whitchurch.info), well connected by rail and road.

The Whitchurch Church of England Federation is the sole primary education provider in Whitchurch and approximately 98% of pupils live in the town.

The Federation serves a mixed catchment area of private and local authority housing estates with the majority of children living in owner-occupied housing. The children come from broadly average socio-economic backgrounds, although there are areas of much higher social deprivation within the town.

Contextual Information - Infant Academy:

The majority of pupils are from a white British background (89%) with the biggest other pupil group being from ‘other white background’ at 6% of pupils, (Inspection Data Summary, June 2021). The academy has 8 out of 17 possible ethnic groups.

The percentage of pupils with statements of SEN/EHC plans is slightly below the national average at 1.5% (national 1.8%). Pupils with SEN Support account for 9.0% of the academy population, below national average figures (national 12.8%). The majority of SEN needs are for speech, language and communication.

Across the Academy, boys (55%) outnumber girls (45%).

The school location deprivation indicator in quintile 3 (average) of all schools. The pupil base is in quintile 3 (average deprivation) of all schools in terms of deprivation.

The IMD (Index of multiple Deprivation) score for the school is 5, however, 19.6% of pupils fall within decile 3 and a further 5% within decile 4. The IDACI score for the school is 6 with 31% of children living in a household with a more deprived income than this.

Approximately 15% of our pupils are entitled to free school meals, (Inspection Data Summary, June 2021).

Contextual data at start of the academic year 2022-2023

Contextual Information - Junior Academy:

The majority of pupils are from a white British background (88%) with the biggest other pupil group being from ‘other white background’ at 7% of pupils, (Inspection Data Summary, January 2020 NB not updated June, 2021). The academy has 7 out of 17 possible ethnic groups.

Currently, 25% of pupils are eligible for Pupil Premium Grant Funding, with 23% in receipt of Free School Meals. 

The school deprivation indicator remains largely the same, quintile 3. The IDACI score for the school is 6 with approximately one third (31.7%) of pupils living in households where deprivation is higher than average (decile 4), with 18% being measured at decile ‘3’ (where average is 5).  

The percentage of pupils with statements of SEN/EHC plans is slightly below the national average at 1.5%. The number of pupils with SEN Support is ahead of published national data at 16.4%. (Inspection Data Summary, June 2021). The majority of SEN needs are for speech, language and communication.

Approximately 8% of our pupils have English as an additional language which is significantly below national averages.

Current data indicates that boys (52%) outnumber girls (48%) across the academy.

 

 

Contextual data at start of the academic year 2022-2023

Ligestillingserklæring og mål

 

Det overordnede mål for The Whitchurch Church of England Federation er at skabe en ramme for Federation for at forfølge sine ligestillingsopgaver for at eliminere ulovlig diskrimination, chikane og ofre; fremme lige adgang og muligheder og fremme gode relationer og positive holdninger mellem mennesker med forskellig baggrund i alle dets aktiviteter.

Principperne i denne erklæring gælder for alle medlemmer af det udvidede samfund - elever, personale, guvernører, forældre og medlemmer af samfundet. Partnere og entreprenører forventes også at overholde politikken.

Gennem vores ligestillingspolitik (se nedenfor) forsøger The Whitchurch Church of England Federation at sikre, at intet medlem af Federation-samfundet eller nogen person gennem deres kontakt med Federation får mindre gunstig behandling af nogen grund, der ikke kan vises at være berettiget . Dette dækker race, farve, nationalitet, etnisk eller national oprindelse, religion eller tro, køn, civilstand, ansvar for børn eller andre afhængige, handicap, seksuel orientering, kønsfordeling, alder, fagforening eller politiske aktiviteter, socioøkonomisk baggrund, hvor personen lever eller brugt overbevisning. Ligestilling og mangfoldighed er mere end bare at opfylde juridiske forpligtelser eller mål, det handler om at gøre en forskel i livet for de mennesker, vi tjener, behandle alle mennesker med værdighed og respekt og anerkende værdien af ​​hver enkelt. Dette betyder en løbende forpligtelse til at sikre, at vores tjenester imødekommer de varierede og individuelle behov hos børn og unge i vores forbund. Vi vil sikre os, at vores ansættelsespraksis er retfærdig og fremmer ligestilling. Vi vil aktivt sætte pris på de mange forskellige livsstiler og kulturer lokalt og nationalt. Vi vil forberede børn og unge til at leve i et forskelligt samfund med stigende globale forbindelser og kontroversielle spørgsmål. Vi vil sikre, at principperne i denne erklæring afspejles i alle vores politikker, praksis, procedurer og tjenester og er en del af alt, hvad vi gør.

Forbundets egenskaber

Whitchurch Church of England Federation består af Whitchurch CE Infant & Nursery Academy, som er en tre-formet indgangsspædbarnsskole, herunder en 130-plads FTE Nursery, der indeholder 2-årig forsyning og Whitchurch CE Junior Academy, som er en tre-form indgang junior skole.

Forbundet er beliggende i North Shropshire, 34 km nord for Shrewsbury, 37 km syd for Chester og en kilometer fra den nordlige walisiske grænse. Whitchurch er en lille købstad (se www.whitchurch.info), der er godt forbundet med jernbane og vej.

Whitchurch Church of England Federation er den eneste grundskoleudbyder i Whitchurch, og cirka 98% af eleverne bor i byen.

Føderationen betjener et blandet afvandingsområde af private og lokale myndighedsboliger, hvor størstedelen af ​​børn bor i ejerboliger. Børnene kommer fra bredt gennemsnitlige socioøkonomiske baggrunde, skønt der er områder med meget højere socialt afsavn i byen.

 

 

 

Kontekstinformation - Spædbarnsakademi:

Størstedelen af ​​eleverne kommer fra en hvid britisk baggrund (87%), hvor den største anden elevgruppe er fra 'anden hvid baggrund' med 7% af eleverne (Inspektionsdataoversigt, oktober 2019). Akademiet har 9 ud af 17 mulige etniske grupper. Dem med 5% eller mere er: - 87%: Hvid - Britisk - 7%: Hvid - enhver anden hvid baggrund.

På tværs af akademiet er piger lidt ude drenge inden for EYFS, der er en balance i år 1, men det nuværende år består to kohorter af 61% drenge og 39% piger.

Andelen af ​​elever med erklæringer fra SEN / EHC-planer er over landsgennemsnittet på 2,3%. De fleste behov for særlige behov er tale, sprog og kommunikation.

IMD (Index of multiple Deprivation) score for skolen er 5, men 18% af eleverne falder inden for decil 3 og 14% inden for decil 4. IDACI-score for skolen er 5 med 18% af børn, der bor i en husstand med en mere dårligt stillet indkomst end dette. Cirka 16% af vores elever har ret til gratis skolemåltider (Oversigt over inspektionsdata, oktober, 2019).

Kontekstuelle data ved starten af ​​det akademiske år 2019-2020

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 

 

Kontekstinformation - Junior Academy:

I løbet af de sidste tre år har procentdelen af ​​elever, der er berettiget til FSM, været lidt over eller i overensstemmelse med det nationale gennemsnit. I øjeblikket er 23,1% af eleverne berettigede til Pupil Premium Grant Funding, hvor 15% modtager gratis skolemåltider, lidt foran de nationale tal. Der har været en gradvis reduktion i antallet af elever, der er berettiget til PP-finansiering i løbet af de sidste tre år; indikatoren for skolemangel er dog stort set den samme, kvintil 3 / 0,16. IDACI-scoren for skolen er 5 med ca. en tredjedel (32%) af eleverne, der bor i husstande, hvor afsavn er højere end gennemsnittet (decil 4), hvor 18% måles ved decil '3' (hvor gennemsnittet er 5). Akademiet har identificeret, at dette fald i antallet skyldes ændringer i berettigelsen, herunder den højere tærskel for minimumsindkomst. Procentdelen af ​​støtteberettigede elever i år 3-årskullet er lavere end i noget tidligere år (11 elever -15%).

Størstedelen af ​​eleverne har en hvid britisk baggrund (88%), hvor den største anden elevgruppe er fra 'anden hvid baggrund' på 7% af eleverne (Inspektionsdataoversigt, oktober, 2019). Akademiet har 7 ud af 17 mulige etniske grupper. Dem med 5% eller mere er: 88%: Hvid - britisk - 7%: hvid - enhver anden hvid baggrund.

Andelen af ​​elever med erklæringer fra SEN / EHC-planer er stort set i tråd med det nationale gennemsnit på 1,5%. Antallet af elever med SEN-støtte ligger foran 16,4%. De fleste behov for særlige behov er tale, sprog og kommunikation.

Cirka 8% af vores elever har engelsk som et yderligere sprog, der ligger betydeligt under det nationale gennemsnit.

Akademiets befolkning er faldet i løbet af de sidste 3 år, fordi de nuværende år 4 og 5 kohorter er mindre end de afgående kohorter i 2018 og 2019, omend skolestabilitet på 93% forbliver foran det, der ses nationalt.

Aktuelle data indikerer, at piger overgår drenge i alle årsklasser. (52,7% piger).

Kontekstuelle data ved starten af ​​det akademiske år 2019-2020

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 

Treårige ligestillingsmål 2019-2022

Ligestillingsmål 1:

Gennem læseplanmuligheder og et bredere skoleliv vil vi fremme forståelse og respekt for forskelle.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Ligestillingsmål 2:

At spore og overvåge dårligt stillede grupper i hele skolen i både opnåelse og fremskridt. Dette vil informere tilvejebringelse og intervention og sikre, at sårbare børn, der ikke opfylder aldersrelaterede forventninger, identificeres, og der er etableret støtte til at imødekomme behov.

Ligestillingsmål 3:

At forbedre tilstedeværelsen af ​​alle børnegrupper i tråd med de nationale forventninger.

Ligestillingsmål 4:

At gennemgå niveauerne af forældrenes engagement i læring og føderationsliv på tværs af alle aktiviteter for at sikre retfærdighed og retfærdighed i adgang og engagement.

Vores fremskridt hen imod at nå disse mål vil blive gennemgået årligt i slutningen af ​​hvert akademisk år.

logo.png
logo.png
bottom of page